Om Costa Rica

Om Costa Rica

Costa Rica er et land i Mellom-Amerika, mellom Nicaragua og Panama. Navnet betyr “rik kyst”, og landet er omgitt av hav på begge sider (øst og vest); på vestsiden Stillehavet og på østsiden den delen av Atlanterhavet som vi vanligvis kaller Karibien. Costa Rica har i underkant av 5 millioner innbyggere, med andre ord omtrent det samme som Norge. Arealet er imidlertid mye mindre, bare litt større enn Finnmark fylke eller Danmark. En stor del av befolkningen bor i eller i nærheten av hovedstaden, som heter San Jose.

Landet er preget av tett regnskog og fjellkjeder, og var derfor relativt tynt befolket før den spanske erobringen og ble regnet som forholdsvis uvesentlig etterpå. Costa Rica ble uavhengig i 1847 etter først å ha vært del av forskjellige større riker etter at spanjolene trakk seg ut. Siden den gang har landet vært forholdsvis stabilt og hatt en viss økonomisk vekst, i hvert fall i noe større grad enn mange andre land i regionen. Innbyggerne er stolte av denne historien og beskyldes tidvis for en viss arroganse av nabolandene som så ofte har strevd med borgerkrig, statskupp, fattigdom og eksplosiv kriminalitet. Costa Rica har vært uten militære siden borgerkrigen i 1949. Landet regnes om et av Latin-Amerikas beste land å bo og feriere i, med blant annet et godt utdanningssystem og helsevesen.

Den ville og vakre naturen i Costa Rica har gjort at miljøspørsmål alltid står høyt på dagsordenen i det lille landet. Myndighetene har regelmessig fått ros for sin håndtering av slike spørsmål, og Costa Rica regnes som en av verdens grønneste land med stor vekt på bærekraftig utvikling. De siste årene har dette også bidratt til en betydelig økoturisme. På tross av det lille arealet har nemlig Costa Rica et stort mangfold av flora og fauna som fascinerer de fleste tilreisende.Jaco_Beach_Costa_Rica